Blog

Studio ceramiczne Toczona to wrocławska pracownia ceramiczna ukierunkowana na technikę koła garncarskiego. W skład Toczonej wchodzą dwie artystki: Dominika Khavro i Weronika Fudała. Eksplorują one zagadnienie deformacji, inspirują się także koreańską szkołą ceramiki. Tworzą tak, aby każdy produkt był użytkowy i niepowtarzalny. Dominika specjalizuje się w toczeniu naczyń wielkowymiarowych. Weronika natomiast zajmuje się wykończeniem prac, a także promocją marki.